CSBO Széchenyi 2020

KÉPZÉSI IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001
„A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE”
KIEMELT PROJEKT

Tisztelt Kolléga!

Az alábbi kérdőív az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” kiemelt projekt keretében készült. A projekt egyik fontos feladata a szakemberek és a kora gyermekkori intervenciós ellátásban érintett gyermekek szülei számára képzések fejlesztése és szervezése a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek egységes szemléletének és gyakorlatának kialakítása, valamint a családokkal való partneri együttműködés támogatása. A képzések az ágazati képzési rendszerekben minősített/akkreditált képzések, amelyeken a részvétel a projekt megvalósítási ideje alatt térítésmentes.

A képzések várhatóan 2018. második felében indulnak.


Az igényfelmérő kérdőív, azaz az adatkezelés célja a szakemberek előzetes érdeklődésének és részvételi szándékának felmérése. A kérdőív első részében a projekt által kínált képzéseket mutatjuk be. Arra kérjük, hogy végzettsége, munkaköre és szakmai érdeklődése alapján az Önt leginkább érdeklő képzések kiválasztásával segítse tervező munkánkat. A kérdőív második részében található kérdések célja, hogy a képzéseket úgy tudjuk megszervezni, hogy az a résztvevők számára a lehető legkevesebb utazással és munkából való kieséssel járjon.

A képzéseket bemutató tájékoztató füzetet pdf-ben is le tudja tölteni.

A kérdőív kitöltése önkéntes, jogalapja az Ön személyes hozzájárulása. Az adatok feldolgozása anonim módon történik.

Adatkezelők:

Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely, levelezési cím: 1134 Tüzér utca 33-35.
Központi telefonszám: +36 70 500 1626
E-mail: titkarsag@csbo.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
Központi telefonszám: +36-1-795-1200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetősége:
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatban arra, hogy
- előzetesen megfelelő tájékoztatást kapjon,
- kezelt személyes adatait rendelkezésére bocsássuk;
- személyes adatait helyesbítsük és kiegészítsük,
- kérésére személyes adatai kezelését korlátozzuk,
- személyes adatait kérésére töröljük, valamint
- a hatóság vagy a bíróság eljárását kezdeményezhesse.

Jogosult továbbá arra, hogy
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja;
- tiltakozzon az adatkezelés ellen;
- ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Az igényfelméréssel illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés vagy probléma esetén a
következő e-mail címen fordulhat hozzánk: kepzes@gyermekut.hu

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Üdvözlettel:
Kereki Judit projekt szakmai vezető

A kérdőív kitöltése 5-6 percet vesz igénybe. FIGYELEM! A megkezdett kérdőív megszakítására és későbbi folytatásra sajnos nincs lehetőség. Amennyiben a kérdőívet a „Kérdőív elküldése” gombra való kattintás előtt a böngészőben bezárja, a kitöltött információk elvesznek. A kitöltés végeztével a „Kérdőív elküldése” gombra kattintson!